रियाज,साधना,नवरसको ज्ञान नभएका मान्छेको हातमा संस्था पुगेसी यो हालत भयो-Kumar Moktan |Chandra kumar

माघ १४, २०७७